O mnie

NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA KRAJU ZWIĄZKOWEGO DOLNEJ SAKSONII (2022)
Nagroda przyznawana od 1977 roku za wybitne osiągnięcia w twórczości kulturalnej wspierającej wspólne pielęgnowanie i rozwój śląskiego dziedzictwa oraz krzewienie śląskiego dorobku kulturowego (2022).

DYPLOM AMBASADORA NIEMIEC (2017)
Przyznany za działalność na rzecz dialogu polsko-niemieckiego z rąk Konsul Generalnej Niemiec we Wrocławiu.

DOBRY SĄSIAD/ GUTER NACHBAR (2011)
Nagroda prezydentów Polski i Niemiec, za szczególne osiągnięcia w budowaniu polsko-niemieckiego porozumienia i współpracy młodzieży.
Otrzymałam ją jako jedyna organizatorka polsko-niemieckich projektów z Dolnego Śląska.

 • Jako skrzypaczka koncertuję w Polsce i za granicą (od 1987).
 • Dla Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego/ Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. A. Markowskiego/ Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego (od 2012) przygotowuję koncerty, projekty edukacji, zajmuję się współpracą transgraniczną.
 • Byłam menedżerką NFM Orkiestry Leopoldinum (2018-2015). Aranżowałam projekty wydawnicze, kampanie promocyjne, międzynarodowe tourne koncertowe. Koordynowałam Światowe Dni Muzyki/ ISCM World Music Days (2014).
 • Napisałam rozdział „Muzyka nie zna Granic” do książki zatytułowanej Potencjał dobrego sąsiedztwa – Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech (2018, wyd. Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Genshagen ).
 • Jako dyrektor artystyczna Oleśnickich Spotkań z Muzyką (2018-2014) koordynowałam koncerty, wystawy, spotkania. Pozyskałam włodarzy Oleśnicy, Twardogóry, Kłodzka, Świdnicy do zaangażowania na rzecz edukacji kulturalnej i współpracy z Narodowy Forum Muzyki.
 • Stworzyłam orkiestrę młodzieżową: Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonię (2017-1999) Współpracowałam z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi, politykami, pedagogami, dyrygentami oraz instrumentalistami obu krajów.
 • Opracowałam cztery wydawnictwa płytowe zawierającymi utwory: A. Arutiuniana, L. Bernsteina, A. Dvoraka, S. Kisielewskiego, W. Kilara, K. Kurpińskiego, M. Karłowicza/ R. Bukowskiego, M. Moszkowskiego, M. Mussorgskiego, T. Natansona, G. Pstrokońskiej-Nawratil, C. Saint-Saensa, J. Walczyńskiego, G. Verdiego.
 • Obecnie, muzycy – wychowankowie PNMF koncertują z renomowanymi orkiestrami w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych. Są uznanymi pedagogami. Promują transgraniczną współpracę w swoich środowiskach.
 • Założyłam agencję artystyczną Artes (2016-2011), która aranżowała koncerty oraz międzynarodowe projekty edukacyjne.
 • Stworzyłam i prowadziłam Young Classic Wratislavia – międzynarodowy Festiwal Młodych Orkiestr symfonicznych, kameralnych, jazzowych, zespołów, big-bandów wykonujących muzykę symfoniczną, wokalno-instrumentalną, filmową i popularną (Dolny Śląsk 2011-2004).
 • Jestem autorką wizerunku Fundacji Pro Arte (2011-2002) działającej na rzecz edukacji kulturalnej, międzykulturowego, międzynarodowego i międzypokoleniowego dialogu.
 • Aranżowałam tournée Chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu do Niemiec i Estonii (2008).
 • Nagrałam i wydałam płytę pod tytułem Światło (2008), na której wykonuję na skrzypcach z towarzyszeniem organów utwory J. S. Bacha, P. Czajkowskiego, G. Faurégo, M. Finkelsteina, F. Fiorillego, G. F. Händla, T. Kulikowskiego, J. Masseneta, J. Pachelbela.
 • Dla Europejskiego Forum Kobiety Dzisiaj, Wrocław (2007) realizowałam koncerty, wystawy, spotkania, publikacje związane z jubileuszem urodzin św. Elżbiety Węgierskiej, patronki Europy.
 • Przygotowałam koncert otwierający uroczystość Odsłonięcia Pomnika Holokaustu, Berlin (2005).
 • Współorganizowałam koncert towarzyszący obchodom Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Anioły Europy, Wrocław (2003).
 • Realizowałam koncert i wernisaż z okazji Millenium Wrocławia. Spotkanie Kultur – Pieśń Świata, Wrocław (2000).

Wykształcenie:

Zarządzanie Kulturą, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2007-2006).
Dresdner Akademie für Alte Musik, Drezno, Marienthal. Skrzypce barokowe, prof. Simon Standage (1998-1995).
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław. Wydział Instrumentalny, klasa skrzypiec, prof. Krzysztof Bruczkowski (1995-1989).

Występuję jako muzyk orkiestrowy, kameralistka, solistka w Polsce, Niemczech, Estonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Luxemburgu, Belgii, Austrii, Czechach, Słowacji i we Włoszech.

Współpracuję z polskimi i europejskimi zespołami, agencjami artystycznymi, filharmoniami, operami, teatrami (od 1987).

W roli solistki m.in. z Chórem Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu (2010 – 1999), w spektaklach „Historia Konia” L. Tołstoja w Teatrze Polskim we Wrocławiu z udziałem m.in. I. Przegrodzkiego, W. Kościelniaka, W. Dąbrowskiego, J. Szejbala (1991-1990).

Wspaniałą muzyczną przygodą była współpraca z grupą nurtu poezji śpiewanej i piosenki autorskiej „Wolny Wybór”, której założycielem i muzykiem był Jacek Antczak (1996-1989).

Nagrałam z tym zespołem dwa albumy, za które przyznano nam: Nagrodę Dziennikarzy Festiwalu „Recital”, Siedlce (1995), „Hebanowy Szczebel do kariery” – I Nagrodę Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów „SMAK”, Myślibórz (1991), I Nagrodę Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „OPPA”, Warszawa (1990), II Nagrodę Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „OPPA”, Warszawa (1989).

Moją skrzypcową inspiracją były podyplomowe studia w Dresdner Akademie für Alte Musik, które ukończyłam jako stypendystka w klasie skrzypiec barokowych prof. Simona Standage’a. Zafascynowana historyczną praktyką wykonawczą brałam udział w warsztatach i kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Petera Lessauer’a, Marinette Troost, Zygmunta Kaczmarskiego, Simona Standage’a, Michaelę Comberti, Pauline Nobes, Julię Bischop.

Ukończyłam z najwyższą oceną oraz tytułem magistra sztuki Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na wydziale instrumentalnym w klasie prof. K. Bruczkowskiego. Napisałam pracę dyplomową na temat “ Rozwoju techniki i osobowości skrzypka instrumentalisty w oparciu o pierwsze traktaty pedagogiczne“.

Pochodzę z rodziny o tradycjach muzycznych. Od 7 roku życia gram na skrzypcach.

Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przyznana mi została za wybitne osiągnięcia w twórczości kulturalnej wspierającej wspólne pielęgnowanie i rozwój śląskiego dziedzictwa oraz krzewienie śląskiego dorobku kulturowego (2022).

Filharmonia Wrocławska im. W. Lutosławskiego/ Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans im. A. Markowskiego/ Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego (od 2012) Organizuję koncerty, tworzę autorskie projekty edukacji kulturalnej, rozwijam współpracę transgraniczną. Menedżerowałam NFM Orkiestrze Leopoldinum (2018-2015) aranżując projekty wydawnicze, kampanie promocyjne, międzynarodowe tourne koncertowe. Koordynowałam Światowe Dni Muzyki/ ISCM World Music Days (2014).

Fundacja Genshagen. Działam w jej radzie na rzecz dialogu między sztuką, kulturą, polityką, gospodarką, nauką i mediami (od 2018).

Dyplom ambasadora Niemiec w Polsce. Otrzymałam za działalność na rzecz dialogu polsko-niemieckiego (2017).

Artes Założyłam agencję artystyczną, która aranżowała koncerty i międzynarodowe projekty edukacyjne (2016-2011) m.in. Polsko-Niemiecką Młodą Filharmonię (więcej) Young Classic Wratislavia – Festiwal Młodych Orkiestr (więcej) Oleśnickie Spotkania z Muzyką (więcej)

Wyróżnienie „Dobry Sąsiad”. Przyznane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży otrzymałam za szczególne zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (2011).

Fundacja Pro Arte. Jestem autorką wizerunku i rozwoju oraz prezeską (2011-2002).

Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego. Tworzę autorskie projekty edukacji kulturalnej m.in. spotkania z publicznością „Spotkajmy się w NFM”, spotkania z młodzieżą, dorosłymi, seniorami oraz ze środowiskami biznesowymi (od 2015).

Artes Agencja Artystyczna. Rozwijałam działania w obszarze edukacji kulturalnej, szkolenia, warsztaty, spotkania, wystawy, wydawnictwa (2018-2011).

Fundacja Pro Arte. Aranżowałam projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany młodzieży, warsztaty, szkolenia, wydawnictwa (2011-2002).

Warsztaty Skrzypcowe i Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny Nauczania Początkowego. Współorganizowałam i tłumaczyłam z języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego (2004-1991).

PSM I st. im. F. Chopina w Oleśnicy. Uczyłam gry na skrzypcach (1998-1995).

Fundacja Genshagen. Działam na rzecz międzynarodowego dialogu między sztuką, kulturą, polityką, gospodarką, nauką i mediami (od 2017).

Ogólnopolska Konferencja Arteterapii. Prezentowałam wykład oraz publikację pt. „Porozumienie poprzez sztukę” (2011).

Papieski Wydział Teologiczny oraz Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Wspierałam w realizacji Dni Judaizmu w Kościele Katolickim oraz koncertu i sesji naukowej poświęconych założycielowi zgromadzenia Johannesowi Schneiderowi (2011-2009).

Towarzystwo Edukacji Otwartej oraz Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych. Prowadziłam zajęcia arteterapeutyczne (2012-2008).

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne. Wspierałam w działaniach na rzecz promocji potencjału artystycznego mniejszości narodowych. Aranżowałam koncerty, spotkania, festiwale, warsztaty, jubileusze, nagrania zespołów ludowych (2016-2005).

Salon prof. Józefa Dudka. Aranżowałam i prowadziłam koncerty (2006-2003).

Fundacja Pro Arte. Inicjowałam i rozwijałam działalność społeczną (2011-2002).

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego. Aranżowałam międzynarodowe projekty, wymiany i warsztaty (2005-1999).

European Strings Teachers Association (ESTA). Wspierałam organizacyjnie i merytorycznie Ogólnopolskie Warsztaty Nauczania gry na instrumentach smyczkowych (2000-1995).

Gmina Oleśnica. Występuję jako skrzypaczka, rozwijam życie muzyczne. Promuję kulturę wysoką poprzez koncerty, wystawy, warsztaty, konkursy, wydawnictwa, współpracę międzynarodową (od 1987).

Skrzypaczka, menedżerka w Narodowym Forum Muzyki, animatorka kultury, działaczka społeczna.

Jestem absolwentką klasy skrzypiec prof. Krzysztofa Bruczkowskiego na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a także klasy skrzypiec barokowych prof. Simona Standage w Dresdner Akademie für Alte Musik.

Studiowałam na wydziale Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestniczyłam w międzynarodowych kursach mistrzowskich. Jako muzyk orkiestrowy oraz kameralistka koncertuję w kraju i zagranicą.

Zajmuje się popularyzacją muzyki i edukacją dorosłych w Narodowym Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Jestem członkinią rady Fundacji Genshagen działającej na rzecz upowszechniania kultury i sztuki w Europie.

Zaangażowanie artystyczne łączę z aktywnością menedżerską w kraju i za granicą. Organizuję koncerty i tworzę projekty edukacji kulturalnej dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Z mojej inicjatywy powstały: Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia, która koncertowała przez 17 lat oraz Festiwal Młodych Orkiestr Young Classic Wratislavia.

Inspiruje mnie dialog muzyki z emocjami jej słuchaczy, radość wspólnego muzykowania, międzynarodowa współpraca i promowanie polskiej sztuki i artystów. Mój entuzjazm budzą muzyczne historie, ich twórcy i odbiorcy. Lubię o nich barwnie opowiadać.

Cenię profesjonalizm i pracę w zespole. Edukacja muzyczna wykształciła we mnie kreatywność i sztukę prezentacji. Pasjonuje mnie nauka języków, podróże, psychologia, film i literatura.

Serdecznie zapraszam do współpracy!